Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/03/2018 Quy định Tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
1515/QĐ-BVL 29/04/2016 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9
29/12/2014 Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
402/QĐ-BQLL 15/09/2004 Quyết định số 402/QĐ-QBLL của Trưởng Ban Quản lý Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh