Tin tức - Quy định mới

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Ngày đăng: 15/01/2021 - 11 Lượt xem

Bộ luật Lao động năm 2019 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động, cụ thể:

Từ ngày 15/11/2020: Phạt người đứng đầu không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc

Ngày đăng: 31/12/2020 - 8 Lượt xem

Đây là một trong những quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15/11/2020. Theo đó, từ ngày 15/11/2020, nhiều mức phạt về sử dụng rượu, bia sẽ...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 12 năm 2020

Ngày đăng: 31/12/2020 - 6 Lượt xem

1. Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 12 năm 2020 (Phần 2)

Ngày đăng: 31/12/2020 - 8 Lượt xem

1. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.

Tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày đăng: 31/12/2020 - 6 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, sáng ngày 01/12/2020, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về Bộ luật Lao động năm...

Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị

Ngày đăng: 31/12/2020 - 7 Lượt xem

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội; là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.