Thông báo về việc tổ chức tu bổ định kỳ năm 2020 tại Khu K9

Cập nhật: 06/01/2021
Lượt xem: 5

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài biết:

Từ ngày 11/10 đến ngày 19/10/2020, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức đón tiếp các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) để phục vụ công tác tu bổ định kỳ năm 2020.

Xin trân trọng thông báo!

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh