Thông báo về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau tu bổ định kỳ năm 2020

Cập nhật: 06/01/2021
Lượt xem: 6

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài biết:

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2020. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xin trân trọng thông báo!

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh