Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Cập nhật: 06/01/2021
Lượt xem: 5

Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại cơ quan, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu cần tuyển

- Số lượng cần tuyển: 10 chỉ tiêu lao động.

- Vị trí: Công nhân công viên, công nhân vệ sinh môi trường.

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Ưu tiên những người tốt nghiệp Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Đại học chuyên ngành trồng, chăm sóc cây cảnh; chuyên ngành vệ sinh môi trường.

2. Chế độ làm việc, hợp đồng lao động, mức lương và các khoản phụ cấp

- Thời giờ làm việc: 08 giờ/ngày.

- Hợp đồng lao động: Ứng viên trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng lao động thử việc (30 ngày). Kết thúc thời gian thử việc, dựa trên báo cáo kết quả thử việc, Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình ra quyết định tuyển dụng chính thức và ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước. 

- Mức lương: Theo thang bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

- Phụ cấp: Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh (30% trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng).

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần): Theo quy định của Bộ luật Lao động.

3. Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển:

- Công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời:

+ Tuyển mới: Nam không quá 30 tuổi, Nữ không quá 28 tuổi.

+ Tiếp nhận chuyển công tác: Những người đã có thâm niên nghề nghiệp đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở cơ quan, đơn vị khác mà Ban có nhu cầu sử dụng thì tuổi đời không quá 40 tuổi đối với Nam, 35 tuổi đối với Nữ.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn dự tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã ban hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ bao gồm

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014).

- Sơ yếu lý lịch dán ảnh, đóng dấu giáp lai (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giấy chứng nhận nghề (bản sao có công chứng).

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế (thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày thông báo tuyển dụng).

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

- Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân (bản sao có công chứng).

- Quyết định phục viên, xuất ngũ (nếu có).

- Quyết định thôi việc hay chấm dứt hợp đồng của cơ quan, đơn vị cũ (nếu trước đây công tác ở đơn vị khác).

- Đối với những người đang làm việc tại các cơ quan nhà nước gửi thêm bản phô tô quyết định tuyển dụng và quyết định nâng lương hoặc xếp lương gần nhất.

- Giấy tờ đối tượng ưu tiên (gia đình thương binh, liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng; bản thân) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- 04 ảnh 3cm x 4cm; 02 ảnh 4cm x 6cm.

5. Hình thức tuyển dụng

 Xét tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 20/3/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, số 36 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.3823.4180./.