Thông báo tổ chức đón tiếp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội đến tham quan, học tập, tưởng niệm Bác tại Khu Di tích K9 từ ngày 01/5/2020

Cập nhật: 06/01/2021
Lượt xem: 5

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội biết:

Sau thời gian tạm dừng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phục vụ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội vào tham quan, học tập, tưởng niệm Bác tại Khu Di tích K9 trong dịp kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 30/4 và 01/5, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Thời gian bắt đầu từ ngày 01/5/2020.

Quá trình tổ chức vào tham quan, học tập, tưởng niệm Bác tại Khu Di tích K9, Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Xin trân trọng thông báo!

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh