Thông báo

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Ngày đăng: 06/01/2021 - 5 Lượt xem

Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại cơ quan

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Ngày đăng: 06/01/2021 - 5 Lượt xem

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự biên chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị như sau:

Thông báo tổ chức đón tiếp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội đến tham quan, học tập, tưởng niệm Bác tại Khu Di tích K9 từ ngày 01/5/2020

Ngày đăng: 06/01/2021 - 5 Lượt xem

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội biết:

Thông báo về việc tổ chức tu bổ định kỳ năm 2020 tại Khu K9

Ngày đăng: 06/01/2021 - 4 Lượt xem

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài biết

Thông báo về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau tu bổ định kỳ năm 2020

Ngày đăng: 06/01/2021 - 2 Lượt xem

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài biết: