Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL

Số/ký hiệu
Ngày ban hành 15/01/2021
Người ký
Trích yếu Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Luật
Tệp đính kèm Tải tệp - Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL