Quyết định số 402/QĐ-QBLL của Trưởng Ban Quản lý Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số/ký hiệu 402/QĐ-BQLL
Ngày ban hành 15/09/2004
Người ký Nguyễn Quang Tấn
Trích yếu Quyết định số 402/QĐ-QBLL của Trưởng Ban Quản lý Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Tải tệp - Quyết định số 402/QĐ-QBLL của Trưởng Ban Quản lý Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh